top
Gir kollektiv beskyttelse rett på familiegjenforening?

Ja. Når du får oppholdstillatelse på grunn av kollektiv beskyttelse kan dine nærmeste familiemedlemmer søke om familieinnvandring. Det gjelder ektefelle/partner og mindreårige barn.

For å slippe krav om at du må ha inntekt på en bestemt størrelse er det viktig å forholde seg til de to følgende fristene:

  1. Søknaden om familiegjenforening med en person som har beskyttelse i Norge, må registreres elektronisk innen 6 måneder etter vedtaket om beskyttelse.
  2. Søknaden med tilhørende dokumenter må videre leveres inn ved oppmøte innen 12 måneder etter vedtaket om beskyttelse.

Les mer om familiegjenforening med personer som har fått beskyttelse i Norge her.

Kan familien min i utlandet søke om familiegjenforening med meg som har kollektiv beskyttelse i Norge?
  • Familien din i utlandet kan søke om familiegjenforening etter vanlige regler når du har fått kollektiv beskyttelse.
  • Du eller familiemedlemmet ditt må fylle ut søknaden elektronisk i vår søknadsportal. Familiemedlemmet ditt som søker om å få komme til Norge, må møte opp på et søknadssenter og levere søknadspapirene personlig. 
  • Ambassaden i Ukraina er stengt på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det er derfor ikke mulig å søke om familieinnvandring fra Ukraina nå, men søknader fra ukrainske borgere håndteres av ambassaden i Ankara. 
  • Du finner mer informasjon om hvor du kan levere søknaden din på:
    VFS søknadssentre som tar imot søknader om familieinnvandring 
Hvordan kan familien min komme til Norge?

Det er ingen endringer i reglene for hvem som kan få familieinnvandring i Norge. Familien din må selv vurdere hva slags type oppholdstillatelse som kan være aktuelt å søke om.