top

Slik registrerer du deg hos politiet

De aller fleste steder må du kontakte politiet for å avtale tidspunkt til registrering før du møter opp. Hvordan du kontakter politiet og når du skal gjøre det, kommer an på hvilket politidistrikt du oppholder deg i. Du finner kontaktinformasjonen til de ulike politidistriktene i listen under:

Oslo og Øst politidistrikt

Dersom du oppholder deg i Oslo politidistrikt eller Øst politidistrikt, vil du bli registrert ved Nasjonalt ankomstsenter i Råde. Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale tid, og eventuelt oppmøtested hvis du har behov for transport.

 • Telefonnummer
  40 02 61 90
 • Åpningstid for telefon
  Mandag til fredag kl. 09:00–15:00.
Finnmark politidistrikt

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd. Ta kontakt med politiet på telefon eller e-post for å avtale tid og sted der du kan møte for å registrere søknad om beskyttelse.

 • Telefonnummer
  45 72 00 64
 • Åpningstid for telefon
  Mandag til fredag kl. 10:00–14:00.
 • E-post
  finnmark.utlending@politiet.no
 • OBS!
  Du skal kun oppgi telefonnummet. Du skal ikke oppgi søkerens navn eller annen informasjon i e-post til politiet. Politiet tar deretter kontakt for å avtale oppmøte.
Troms politidistrikt

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd. Ta kontakt med politiet på telefon. Dersom du allerede har vært i kontakt med dem kontakter de deg for registrering.

 • Telefonnummer
  77 79 60 00
 • Åpningstid for telefon
  Mandag til fredag 08:15–15:30.
 • Du må opplyse om
  Du må oppgi navn og telefonnummer.
Nordland politidistrikt

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd. Dersom du allerede har vært i kontakt med dem kontakter de deg for registrering.

 • Telefonnummer
  75 58 90 00
 • Åpningstid for telefon
  Mandag til fredag kl. 08:00–15:00.
 • E-post
  grensepoliti.nordland@politiet.no
 • Du må opplyse om
  Du må oppgi navn og telefonnummer. Politiet vil deretter ta kontakt for tidspunkt for registrering.
Trøndelag politidistrikt

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd. Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale tid og sted der du kan møte for å registrere søknad om beskyttelse.

 • Telefonnummer
  73 20 51 41
 • Åpningstid for telefon
  Mandag til fredag kl. 08:00–22:00.
 • Du må opplyse om
  Du må oppgi navn og telefonnummer. Politiet vil deretter ta kontakt for tidspunkt for registrering.
Sør-Øst politidistrikt

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd. Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale oppmøtetid og sted for registrering.

 • Telefonnummer
  40 02 61 90
 • Åpningstid for telefon
  Mandag til fredag kl. 09:00–15:00.
Møre og Romsdal politidistrikt

Du skal ikkje møte opp utan avtale. Har du registrert deg hjå politiet tidlegare, kan du avvente. Politiet tek kontakt med deg for å avtale time for asylregistreringa. Dei som ikkje er registrert kan kontakte politiet på telefon.

 • Telefonnummer
  70 11 87 00
 • Opningstid for telefon
  Mandag til fredag kl. 08:00–15:00.
 • Du må opplyse om
  Du må opplyse oss om namnet ditt og telefonnummer vi når deg på. Politiet vil deretter ta kontakt for å avtale tidspunkt for registrering i Ålesund eller Kristiansund.
Vest politidistrikt

Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale tidspunkt for asylregistrering. Du vil da få tildelt time og oppmøtested for asylregistrering for deg og eventuelle familiemedlemmer.

 • Oppholder du deg i Sogn og Fjordane er oppmøtestedet i Førde.
 • Oppholder du deg i Hordaland er oppmøtestedet i Bergen.
 • Telefonnummer
  47 78 94 80
 • Åpningstid for telefon
  Mandag til søndag kl. 09:00–14:00.
 • Du kan også møte opp på Scandic Kokstad i Bergen for å registrere deg som asylsøker uten å avtale tidspunkt på forhånd.
 • Etter at du har registrert deg som søker, vil politiet kalle deg inn til asylintervju. Politiet er til stede på mottakssenteret alle dager mellom kl. 08:00 og 16:00.
 • Hvis du ikke har et sted å bo kan du møte opp på Scandic Kokstad.
Sør-Vest politidistrikt

Dersom du allerede har meldt din ankomst til politiet, skal du ikke kontakte politiet på nytt. Politiet vil kalle deg inn til asylregistrering på et senere tidspunkt. Du trenger uansett ikke å kontakte politiet før du møter opp. Hvis du befinner deg i:

 • Sørfylket: Møt opp på hotell Sverre, Storgata 45 i Sandnes
 • Nordfylket: Møt opp på Haugesund politistasjon, Smedasundet 50 i Haugesund
 • Telefonnummer
  48 99 66 40
 • Åpningstid for telefon
  Mandag til søndag kl. 08:00–23:00.
Agder politidistrikt

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd. De som ikke er registrert kan kontakte politiet på telefon eller e-post.

 • Telefonnummer
  38 13 60 00
 • Åpningstid for telefon
  Mandag til fredag kl. 08:00–15:30
 • E-post
  agder.asyl@politiet.no
 • Du må opplyse om
  Du må oppgi navn og telefonnummer. Politiet vil deretter ta kontakt for tidspunkt for registrering.
Innlandet politidistrikt

Du skal ikke møte opp hos politiet uten avtale på forhånd. Ta kontakt med politiet på telefon for å avtale oppmøtetid og sted for registrering.

 • Telefonnummer
  40 02 61 90
 • Åpningstid for telefon
  Mandag til fredag kl. 09:00–15:00.