top
Kan jeg reise hjem til Ukraina selv om jeg har fått kollektiv beskyttelse i Norge?
 • Du kan ikke lenger reise frem og tilbake mellom Ukraina og Norge hvis du har fått kollektiv beskyttelse, uten at det kan få konsekvenser for oppholdstillatelsen din. Det gjelder fra og med 12. desember 2023. Du kan reise tilbake til Ukraina dersom du har et legitimt formål med reisen, men det er svært få formål som vil godtas. Les mer her.

Kan jeg reise ut av Norge mens jeg har kollektiv beskyttelse?
 • Du kan reise ut av Norge mens du har kollektiv beskyttelse. Men du kan ikke lenger reise frem og tilbake mellom Ukraina og Norge hvis du har fått kollektiv beskyttelse, uten at det kan få konsekvenser for oppholdstillatelsen din. Vær oppmerksom på at du må oppholde deg i Norge i minst halvparten av tiden du har tillatelse.
 • Når du skal reise til utlandet, må du ha:
  • gyldig pass/utlendingspass/reisebevis for flyktninger
  • gyldig oppholdskort
Støtte ved retur til Ukraina
Kan det oppstå problemer med å komme inn igjen i landet hvis jeg drar midlertidig tilbake til Ukraina?
 • Ingen ukrainere nektes adgang til å komme inn i landet.
 • Statsborgere i Ukraina kommer inn i landet med et pass for utenlandsreiser.
 • Dersom passet ditt er utløpt eller barnet har ikke pass, bør du kontakte Ukrainas ambassade i Norge for å forlenge passet, samt legge inn opplysninger om barnet i passet til en av foreldrene.
 • Hvis du forlot Ukraina uten pass for utenlandsreiser eller mistet det, bør du skaffe deg en attest for å returnere til Ukraina. En slik attest bør også utstedes til mindreårige barn som har forlatt Ukraina med en fødselsattest og hvis foreldre ikke har pass.
Sikkerhet på reisen
 • Ikke gi originale reisedokumenter for deg selv eller barnet ditt til noen andre enn politiet i Norge/myndigheter i det landet du søker beskyttelse. Oppbevar kopiene på et annet sted enn originalene. Norsk politi kan ta inn dokumentene dine, men de plikter å levere dem tilbake til deg etter å ha gjennomført nødvendige prosedyrer.
 • Planlegg ruten for reisen. Ikke sett deg inn i kjøretøyet til noen du ikke vet hvem er, eller som ikke kan vise at de jobber for en offentlig organisasjon. Fortell familie eller venner om bilens registreringsnummer og planlagt ankomststed.
 • Ikke gi telefonen til noen du ikke kjenner og stoler på, hold kontakten med slektninger.
 • Ikke ta imot penger av fremmede, om de kan forlange å få noe fra deg i retur.
 • Vær forsiktig om noen på frivillig basis tilbyr deg et sted å bo, om du ikke kjenner deres intensjoner.
 • Ikke begynn å jobbe for noen uten arbeidstillatelse eller kontrakt. Vent til du får vedtak om oppholdstillatelse. Kollektiv beskyttelse gir rett til å jobbe lovlig i landet.
 • Husk at ingen privatpersoner kan påvirke prosedyren for oppholdstillatelse. Du må registrere deg hos politiet for å få opphold- og arbeidstillatelse og rett til sosiale tjenester i Norge.
 • Hvis du blir truet eller forsøkt tatt av menneskehandlere, ring politiet , nødnummer 112.