top

Slik skaffer du fødselsattest til barnet ditt

Registrering av nyfødte er vesentlig forskjellig i Ukraina og Norge. Men det må gjennomføres. Derfor står foreldre overfor et vanskelig valg om hvilken fødselsattest de skal skaffe til barnet: ukrainsk eller norsk.

Etter at barnet er født, sender sykehuset automatisk en fødselsmelding til Skatteetaten om fødselsdato, fødselssted, kjønn, navn på barnets mor. Da får barnet tildelt et fødselsnummer i Folkeregisteret. Fødselsnummeret står også på armbåndet som barnet får på sykehuset. Mor bør ta vare på dette av praktiske årsaker. Sykehuset gir ikke ut fødselsattest, men moren til barnet kan få legeattest om fødselen (epikrise). Navnet til barnet må meldes inn til Skatteetaten senest innen barnet fyller seks måneder.

Hvordan melde inn barnets navn

Dersom forelder har bankID eller på annen måte kan logge inn i Skatteetaten, kan hun/han melde inn barnets navn selv. Dersom forelder ikke har bankID, må hun/han fylle ut et papirskjema. For å gjøre dette kan man møte opp personlig på det lokale skattekontoret (Skatteetaten), fylle ut og sende inn et dokument for registrering. Det er også mulig å ringe til skattekontoret og få skjemaet i posten, fylle ut skriftlig og sende tilbake.

Informasjonen om foreldrene og barnet bør bekreftes av begge foreldrene. Dersom en far har ikke mulighet til å fylle ut skjemaet online eller levere det fysisk, vil ikke barnets fødselsattest inneholde opplysninger om far. Moren vil bli registrert som alene mor.

Når barnets navn er registrert, sendes fødselsattest med vanlig post eller spesiell Digipost til foreldre. Du kan følge prosessen her.

Hvordan bruke fødselsattest i utlandet

For å bruke fødselsattest utlandet anbefaler vi å bestille utskrift av dokumentet i flere eksemplarer, på flere språk, samt legge ved en apostillestempel påført dokumentet av Statsforvalteren. Foreldrene må selv ta kontakt med og sende fødselsattesten til Statsforvalteren.

Deretter bør foreldre kontakte UDI og søke om oppholdstillatelse for et nyfødt barn. Oppholdstillatelse vil bli sendt til bostedsadressen. Les mer her.

Mor (foreldre) som har fått oppholdstillatelse har rett til engangsstønad. For ikke å miste retten til utbetaling må søknaden sendes til NAV senest seks måneder fra fødselsdato. Mer om engangshjelp her.

Dersom registreringen av det nyfødte barnet ble utført av norske myndigheter og er dokumenters med en fødselsattest, foretas ikke omregistrering i den ukrainske ambassaden.

Slik skaffer du ukrainsk fødselsattest til barnet ditt

Offisiell registrering av fødselen av et barn av ukrainske statsborgere som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge, utføres av det ukrainske konsulatet. Registrering utføres av konsulen, samtidig som det også registreres opplysninger om barnets opprinnelse og navn. For å bli registrert av det ukrainske konsulatet må en skriftlig søknad fra en eller begge foreldrene foretas. Søknaden må leveres innen en måned etter barnets fødselsdato. Ved fødsels av dødfødt barn må søknaden leveres innen tre dager.

Følgende dokumenter må oppgis til konsulatet:

  • Legeattest fra medisinsk institusjon om fødsel (epikrise),
  • Identifikasjonsdokumenter som bekrefter identiteten til en eller begge foreldrene
  • Et dokument som gir grunnlag for å legge inn informasjonen om far

Dersom identifikasjonsdokumenter til en av foreldrene av gyldige grunner ikke kan fremvises, kan foreldreskap bekreftes ved å blant annet legge frem en vigselsattest, mors uttalelse eller fars søknad om annerkjennelse av farskap. Informasjon om statsborgerskap og nasjonalitet fylles ikke ut på fødselsattesten, men denne konsulære tjenesten tilbys gratis her.

Foreldre må deretter kontakte UDI og søke om oppholdstillatelse for et nyfødt barn. Oppholdstillatelse vil bli sendt til bostedsadressen. Få mer informasjon om dette på UDI sider.

Dersom registreringen av det nyfødte barnet ble utført av norske myndigheter og er dokumentert med en fødselsattest, foretas ikke omregistrering på den ukrainske ambassaden.