top
Barnehage
  • Barna dine har rett til barnehageplass. Kommunene er godt i gang med å forberede dette så vi regner med at ukrainske barn skal få starte i barnehagen raskt.
Skole
  • Alle barn som sannsynligvis skal være i Norge i mer enn tre måneder har rett til å gå på grunnskole (1-10. klasse). Etter tre måneder er det også en plikt å gå på grunnskole for barn mellom 6 og 16 år.
  • Barn mellom 16- 18 år har rett til å gå på videregående skole.
Utdanning
  • Kollektiv beskyttelse gir også rett til å studere og å få støtte til studier i Norge. Dette forutsatt at en fyller akademiske krav til utdannelsen.
Godkjenning av utdanning og diploma
  • NOKUT er et statlig organ som må godkjenne utdanninger fra utlandet, som for eksempel fra Ukraina, og informere om dette.
  • Personer med utdanning fra Ukraina ikke trenger å søke hos NOKUT får å få utdanningen godkjent i Norge. Med ordningen kan ukrainere kan ta i bruk kompetansen sin enten i jobb eller videre utdanning enklere og raskere. Dette gjelder for både bachelor-, master- og ph.d-grader.
  • Det eneste man må gjøre er å laste ned NOKUTs standariserte uttalelse som bekrefter at den ukrainske graden man har tilsvarer en norsk grad. Denne uttalelsen kan man legge ved med andre utdanningsdokumenter i søknader for jobb og/eller videre utdanning. Her finner man uttalelsen og listen med utdanningsgrader det gjelder.
  • I mellomtiden kan man lese mer om automatisk godkjenning generelt på engelsk her.
  • Flere ukrainere som kommer til Norge har helsefaglig utdanning, men mangler dokumentasjon på dette. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å tilrettelegge for at ukrainske flyktninger med helsefaglig utdanning kan fritas for enkelte dokumentasjonskrav. Departementet har også bedt direktoratet vurdere en egen godkjenningsordning for helseyrker for flyktninger som mangler full dokumentasjon på dette. Vi legger ut mer informasjon når det oppstår. Les mer om dette på regjeringens hjemmeside.